DIAGNÓZY

 • DMO - smíšená forma, kvadruparéza
 • Těžké kombinované postižení hybné, mentální a senzorické

 • Sekundární epilepsie při DMO
 • Mikrocefalie
 • Nystagmus (zrakové postižení)


KUBÍK V MÉDIÍCH

Dvakrát jsme se zúčastnili natáčení pro Českou Televizi.

Jednou na podporu služby Rané péče - https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/211452801240017/ (od 27.minuty). Natáčení bylo dost náročné. Natáčeli jsme dva dny, celkem asi 4,5 hodiny. Ale rádi jsme Rané péči pomohli, protože oni již nespočetněkrát pomohli nám.

Podruhé jsme natáčeli pořad o Hiporehabilitaci, na kterou jezdíme a velice nám pomáhá a jízda no koňském hřbetě se Kubíčkovi moc líbí. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10315080042-tep-24/211411058130009/ (od 12.minuty)

Obě natáčení byla velice zajímavá a my jsme rádi, že jsme tu šanci dostali. Děkujeme.

4.11.2011 o nás vyšel tento článek v Mělnickém deníku. Mělnický deník 4.11.2011.jpg (295,5 kB)

12.11.2011 o nás vyšel další článek. Tentokrát v Právu. článek Právo.jpg (241,6 kB)

19.11.2011 vyšel článek o koncertu, který byl na podporu Kubíčka Mělnický deník 19.11.2011.jpg (322,9 kB)

21.11.2011 - Výtěžek z koncertu The Tap Tap pomůže.pdf (151,1 kB)

22.11.2011 - Mělnický týdeník - Mělnicko - 22.11.2011.JPG (133,2 kB)

Krátký sestřih z neratovického koncertu The Tap Tap - www.youtube.com/watch?v=22FnmIURp78&feature=email

6.1.2012 - Mělnický deník - článek o našem pobytu v Piešťanech - 6.2.2012 - článek Mělnický deník.jpg (248,1 kB)

20.4.2013 - Mělnický deník - článek a pozvánka na akci s Vladimírem Hronem - melnicky.denik.cz/zpravy_region/jakub-navara-vladimir-hron-narozeniny-2013.html

23.4.2013 - článek na serveru Novinky.cz - www.novinky.cz/zena/deti/299900-kuba-se-narodil-ve-25-tydnu-tehotenstvi-ted-bojuje-s-tezkym-postizenim.html

9.11.2015 - Článek v AHA - https://jakubnavara.webnode.cz/_files/200015972-6a7376c53b/image.jpeg?hash=16012016


VÝHODY, KTERÉ VYUŽÍVÁME

Od ledna 2011 má Kubík průkaz ZTP/P, ke kterému se pojí tyto výhody:

 • nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
 • sleva 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
 • invalidní označení na motorové vozidl
 • nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání
 • nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky
 • nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
 • u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce

V říjnu 2011 se nám podařilo získat parkovací místo před naším domem. Od té doby nemusíme objíždět parkoviště a složitě shánět vhodné místo pro zaparkování, které by bylo nejen blízko vchodu, ale také i dost široké, abychom pohodlně vyndali Kubíčka z auta. Za toto místo děkujeme paní Holečkové z MěÚ Neratovice.

Od května 2012 byl Kubíčkovi přiznán příspěvek na péči IV. stupně, což nám umožní nadále platit rehabilitace, léky, cestovné k lékařům, lázně apod.

Poslední z příspěvků, který pobíráme, je příspěvek na mobilitu. Jedná se o příspěvek tzv. na benzín. Tento příspěvek činí Kč 550,- měsíčně.