JAK NÁM POMOCI

Peněz není nikdy dost. Především v naší situaci. Pomůcky jsou drahé, rehabilitace také. Proto jsme vděčni za každou pomoc, které se nám od Vás dostává. Přispět můžete následujícím způsoby.

1. Konto Bariéry - zde nám můžete poslat peníze na sponzorský podúčet. Konto Bariéry nám následně proplatí fakturu na rehabilitace. Bližší info obdržíte od paní Růžičkové na mailu: ivana.ruzickova@bariery.cz


2. Transparentní účet  - přispět můžete kdykoli libovolnou částkou na náš transparentní účet vedený u KB. Číslo účtu 115-5670960257/0100
 


Finance, které přispějete na Kubíčkův transparentní účet u KB používáme na platby: denní stacionář, hipoterapie, rehabilitace, potravinové doplňky, doplatky lázní, doplatky pomůcek apod.

Finance, které zašlete na Konto Bariéry slouží výhradně na platbu rehabilitačních pobytů.

Rehabilitační zařízení, které navštěvujeme:

* Klinika ATC v Praze - 2 až 3krát ročně měsíční intenzivní program

* THERAPY Centre v Praze - pravidelné návštěvy a soubor rehabilitací


KDO NÁM POMÁHÁ

Často nám pomáhají různé nadace jako například ADRA, ŽIVOT DĚTEM, Dobrý Anděl, Nadační fond Výbor dobré vůle Olgy Havlové, Nadační fond pro předčasně narozené děti.....

Ale velice často přichází pomoc díky drobným dárcům, kteří nám přispívají pravidelně měsíčně nebo jednorázově. Bez těchto dobrých lidí by to nešlo. A i když si někdo řekne, že příspěvek např. 100Kč je málo, pro nás to znamená obrovskou pomoc. 

DĚKUJEME VÁM ZA TO. Bez Vás by Kubík nebyl tam, kde je.